historie

Geschiedenis Scheveningen en Palace Appartementen
  • Ontstaan van de badplaats
  • Bouw van de grote hotels
  • Opkomst en ondergang van het Palace Hotel
  • Bouw van het Palace winkelcentrum en de Palace appartementen

Scheveningen tot 1800

De naam Scheveningen wordt voor het eerst genoemd in een grafelijk register in 1284 en heeft betrekking op een buurtschap , een agrarisch gemeenschapje, gelegen enkele kilometers uit de kust.
Wellicht als gevolg van de toenemende vraag naar verse zeevis ontstond naast het oude buurtschap een kustdorp waar vissers zich vestigden. De naam Scheveningen voor het kustdorp wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1357.
Het dorp werd door de eeuwen heen vele malen door stormvloeden geteisterd. In 1570 verdween de helft van het dorp in de golven met als gevolg dat de oude kerk aan de rand van het dorp kwam te staan. In 1680 woonden er in Scheveningen 917 mensen in 200 huizen. Hiervan hielden zich ongeveer 250 bezig met de visvangst en anderen met visserij gebonden beroepen

start van badplaats

Na 1800 kwam aan de noordzijde van het dorp de badplaats Scheveningen op. Welgestelden bouwden er landhuizen en villa’s. In 1818 opende het eerste badhuis haar deuren, een klein houten gebouwtje waarvan de badkamers uitzicht op zee hadden, later vervangen door een stenen gebouw. De gemeente Den Haag kocht het gebouw enige jaren daarna op en liet op die plek het Stedelijk Badhuis bouwen. Dit Stedelijk badhuis werd in 1884 omgebouwd tot een hotel, het Kurhaus. Het Kurhaus brandde een jaar later af, maar werd op dezelfde plek weer opgebouwd.

20e eeuw: scheveningen bouwt hotels

Palace Hotel Scheveningen

Als gevolg van het toenemende toerisme ontstonden aan het begin van de 20e eeuw grote hotels in Scheveningen Bad, onder andere in 1902 het Palace hotel dat naast het Kurhaus werd gebouwd.

Doordat tijdens de tweede wereldoorlog de delen van Scheveningen die zich het dichtst bij de kust bevonden tot Sperrgebiet waren verklaard, dienden veel bewoners Scheveningen te verlaten. Vele gebouwen werden afgebroken of van bestemming gewijzigd. Loopgraven en schuttersputjes werden aan de kustzijde aangelegd en straten van hun stenen beroofd. Op de boulevard werd een grote betonnen muur gebouwd. Na de oorlog was Scheveningen daardoor voor een groot deel onttakeld en ontstond er veel nieuwbouw.

In 1965 sloot het Palace hotel en vestigde de Gasunie haar hoofdkantoor in het gebouw. In 1979 diende het Palace hotel plaats te maken voor de Palace winkelpromenade dat in 1982 gereed was.

Historie van het Palace hotel in foto's

De Palace Appartementen

Bovenop de Palace winkelpromenade startte in 1984 de bouw van de huidige appartementen door Nationale Nederlanden, die in 1986 gereed waren. In eerste instantie waren de luxe appartementen alleen bestemd voor verhuur. Sinds enige tijd zijn de appartementen ook te koop.
Een aantal jaren geleden had de gemeente Den Haag grootse plannen met Scheveningen met  het zgn. Masterplan Scheveningen. Hierin was voorzien in de volledige sloop van de Palace-appartementen. Hoewel het Masterplan voor een groot deel in stand bleef, ging de sloop van de appartementen uiteindelijk niet door. Wel wordt de omgeving van de Palace-appartementen de komende jaren verder opgeknapt door de diverse verbouwingen zoals die van de Noord boulevard.

Historie van Scheveningen

Print Friendly, PDF & Email