omgeving

Muziek Regeling Scheveningen en het vroegere Brug project
soms helaas nodig:

Meldingen overlast geluidshinder horeca

Wanneer u overlast ervaart van muziekgeluid van de horeca in uw woning raadt de gemeente Den Haag U aan om een melding te doen op tel. 088-833 35 55 (24/7 beschikbaar), zie bijgaand stappenplan.

Muziek Regeling Scheveningen

Geluidsnormen op gevel woning

Dag 50 dB(A), Avond 45 dB(A), Nacht 40 dB(A).


Bron: Activiteitenbesluit Milieubeheer, artikel 2.17, tabel  2.17a
Te vinden op internet als deel van een zeer lange wettekst, onder

wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2018-01-01

Het vroegere Brug project.

De eventuele vervanging van de oprij-brug naar de AutoOpstelplaatsen gaat niet door.

Het project Ongelijksvloerse Kruising Zwolsestraat (en daarmee ook deze Brug vervanging) is in 2023 stopgelegd door de gemeente Den Haag.

Voor meer informatie:
Zie de notulen van de ALV vergaderingen van 2020-2023, zie bijgaande links en zie bijgaande artist-impressies van de oorspronkelijke plannen van de gemeente.

 

Scheveningen: Toegang wordt groener en rustiger

Informatie van de Gemeente Den Haag

De Kust Gezond

Website van de Gemeente Den Haag

De Kust Gezond

Regelmatige update per email door  Gemeente Den Haag

Imago Noordboulevard

Website van de werkgroep

Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen

Algemene informatie

VvE Da Vinci

Algemene informatie

Zienswijze Palace flat bewoners

Imago Noordboulevard

Imago Noordboulevard

Imago Noordboulevard

Korte zijde Zeekant met nieuwe brug

Ongelijk vloerse kruising Zwolse straat

Ongelijk vloerse kruising Zwolse straat

Ongelijk vloerse kruising Zwolse straat

Hommerson parkeer garage

Hommerson parkeer garage

Hommerson parkeer garage

Ingezonden brief "Gemeente staat veel te veel risico toe"

Ingezonden brief "Den Haag versjachert zeewering"

Ingezonden brief "De Kust Gezond - Een ziek verhaal"

Ingezonden brief "Hommerson Tunnel moet er NIET komen" / De Fuik

Ingezonden brief "Hommerson Tunnel moet er komen" / De Fuik

Ingezonden brief "Twijfel noodzaak tunnel"

Ingezonden brief "Hommerson Tunnel: Verkeersramp"

Ingezonden brief "Wat gebeurt daar onder de Zeekant?"

Ingezonden brief "Financiering tunnel op losse schroeven"

Ingezonden brief "Wie heeft verkeersvisie op de fuik?"

Ingezonden brief "Aanleg tunnel insnijding in de zeewering"

Noord Boulevard

.

Noord Boulevard

.

Grond kerende constructie

Print Friendly, PDF & Email