Wie doet wat?

Beheerders, Huismeester, Service Bedrijven

beheerders: MVGM EN ATRIUM

JulianaStaete, EmmaStaete en de Auto-opstelplaatsen  worden beheerd door MVGM VvE. 

WilhelminaStaete wordt beheerd door Atrium.

———————————————————————————

Dagelijks beheer MVGM (JulianaStaete, EmmaStaete en Auto-Opstelplaatsen)

Het dagelijks beheer door MVGM zal worden verzorgd vanuit  het MVGM VvE kantoor te Rijswijk. De volledige adresgegevens van MVGM VvE zijn:

Bezoekadres: De Bruyn Kopsstraat 9, 2288 EC Rijswijk                                     Correspondentieadres: Postbus 1800,  2280 DV Rijswijk

Telefoon (algemeen) :  088-432 4525

E-mail: servicedesk.vve@mvgm.nl

 Reparatieverzoeken

MVGM onderscheidt klachten in twee soorten: de spoedgevallen en de overige minder urgente klachten. Spoedgevallen zijn storingen of gebreken die zo snel mogelijk moeten worden verholpen, omdat ze wellicht ernstige overlast of gevaar kunnen opleveren voor u en/of uw omgeving. Deze dringende onderhoudsklachten kunt u melden via telefoonnummer: 088-432 4525. Buiten kantooruren wordt u via dit nummer automatisch doorgeschakeld naar de storingsdienst. Deze is 24/7 bereikbaar.

Minder urgente klachten kunt u melden via de email op servicedesk.vve@mvgm.nl . Ook kunt u deze klachten melden via het internetportaal (‘Twinq’).

Om uw Vereniging van Eigenaars  te ontzorgen heeft MVGM VvE voor alle VvE’s een internetportaal (‘Twinq’) beschikbaar gemaakt. Hiermee kunt u als lid van de VvE via het portaal uw eigen gegevens bekijken, waaronder de VvE-bijdrage en de NAW-gegevens die bij ons van u bekend zijn. Tevens kunt u technische storingen melden, zodat MVGM VvE opdracht kunnen verstrekken. Ook vindt u op dit portaal de gegevens over de VvE, zoals de akte van splitsing en de notulen van de jaarvergadering.  Het MVGM VvE internetportaal kunt u bereiken via de website https://mvgm.twinq.nl

—————————————————————————

Dagelijks beheer Atrium (WilhelminaStaete)

Het dagelijks beheer door Atrium:

Atrium http://www.atrium-vgm.nl/

Contact:
Telefoon: 070 – 324 84 00
E-mail: info@atrium-vgm.nl

Postadres
Postbus 61172
2506 AD DEN HAAG

Bezoekadres
Regulusweg 11, 9e etage
2516AC DEN HAAG

————————————————————————

huismeester

De Staete woningen en parkeerplaatsen hebben een eigen huismeester.

De huismeester is bereikbaar van 08:30 -12:30 uur.

Telefoon: 06-10907719
E-mail: huismeester@vve-staete.nl

Na deze uren spoedeisende klachten/storingen voor JulianaStaete, EmmaStaete en Auto-Opstelplaatsen melden bij MVGM VvE Servicedesk:  Tel. 088-432 4525

wie komt u tegen voor het onderhoud?

Door de beheerders namens de VvE ingeschakelde bedrijven

Onderstaande bedrijven kunnen rechtstreeks kontakt met u opnemen t.b.v. onderhoud.
Bedrijven waar normaliter de opdrachten rechtstreeks door de beheerder worden verstrekt zijn hier niet vermeld. Dit betreft o.a. kontrakten met een loodgieter, een electricien, een aannemer, een schoonmaakbedrijf en een glasleverancier.  Betreft ook kontrakten voor bv. de lift-installatie, de automatische schuifdeuren, de hydrofoor-installatie en de bliksembeveiliging.

l

Onderhoud centrale verwarming: Putman

Er is een onderhoudscontract voor de CV-installaties van de VvE leden gesloten met de firma Putman B.V. , waar u gebruik van kunt maken.

Zie ook onder het hoofstuk “2. VvE” de uitgebreide informatie over uw verwarmingsinstallatie en de bijbehorende veiligheidsinstructies.

Putman komt, als deel van dit onderhoudscontract, jaarlijks langs voor een onderhoudsbeurt (inclusief bijvullen van de installatie indien nodig), en maakt hier zelf een afspraak voor met u.  De kosten hiervan (exclusief eventuele reparaties) zijn voor de VvE. U ontvangt, indien er geen storingen zijn, zelf dus geen rekening voor deze jaarlijkse C.V. onderhoudsbeurt.

Voor storingen kunt u Putman bereiken via de MVGM VvE Service Desk, voor JulianaStaete en EmmaStaete, of u kunt rechtstreeks kontakt opnemen met hen bij een cv-storing.  Het oplossen van cv-storingen, inclusief het tussentijds bijvullen van de installatie, is altijd voor uw eigen rekening. 

Tekst van de brief waarin MVGM VvE in februari 2019 dit onderhoudskontrakt aan de VvE leden meldt:
“De firma Putman BV voert het jaarlijkse onderhoud uit aan de CV installaties en daarbij zullen de filters in het luchttoevoerkanaal worden vervangen. De ketels worden indien noodzakelijk tijdens het onderhoud worden bijgevuld. Ten behoeve van de veiligheid zal het relais van de ketel welke zorgdraagt voor uitval van de luchtbehandelingskosten worden gecontroleerd.   Uitvoering van het onderhoudscontract komt voor rekening van de VvE. Het oplossen van CV storingen of het tussentijds bijvullen van de installatie komt voor uw eigen rekening.   De firma Putman zal u op korte termijn benaderen voor het maken van een afspraak voor het periodieke onderhoud.   Storingen In het geval van storing van de cv installatie kunt u (voor JulianaStaete en EmmaStaete) contact opnemen met onze servicedesk. Zijn zijn bereikbaar onder telefoonnummer 088 432 45 25. De firma Putman is ook rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 071 361 92 10. “

 

 

Onderhoud kozijnen: Schippers Kozijnen

Er is een onderhoudskontrakt voor de kozijnen in de woningen met de firma Schipper Kozijnen B.V.
Zij nemen iedere twee jaar  kontakt met U op voor een inspectie van de kozijnen en verzorgen eventuele benodigde reparaties. De kosten hiervan zijn, mits er sprake is van normaal gebruik als goed huisvader, voor de VvE.

Voor JulianaStaete EmmaStaete en Auto-Opstelplaatsen: Uw VvE documenten (Twinq Portal)

Gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord, zoals aan u verstrekt door uw beheerder

Print Friendly, PDF & Email