beheerDERS en vve's

Contact informatie
  • Contact informatie Beheerders & VvEs
  • Lokatie Palace flats op de kaart (OpenStreetMap)
  • Disclaimer

BEHEER: MVGM VvE (JulianaStaete, WilhelminaStaete, EmmaStaete en Auto-Opstelplaatsen)

Service Desk:

E-mail: servicedesk.vve@mvgm.nl

Voor spoedgevallen:

088 – 432 45 25
(24/7 met doorschakeling naar storingsdienst buiten kantooruren)

huismeester

Werkdagen: 8:30-12:30
Weekend: Afwezig
Telefoon: 06-10907719
E-mail: huismeester@vve-staete.nl

webmaster

Voor vragen en suggesties over deze site:
E-mail:
webmaster@vve-staete.nl
icon-car.png
Palace Appartementen Scheveningen

loading map - please wait...

Palace Appartementen Scheveningen 52.114393, 4.283359

Disclaimer voor www.vve-staete.nl

Hier vindt u de disclaimer van www.vve-staete.nl, welke site beschikbaar wordt gesteld namens de VvE besturen van JulianaStaete, WilhelminaStaete, EmmaStaete en de Auto-opstelplaatsen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deze VvE’s  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VvE Staete te mogen claimen of te veronderstellen.

VvE Staete streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Print Friendly, PDF & Email
Copyright Beach Parasol picture: torky / 123RF Stockfoto