beheer en vve's

Vraag & Antwoord

Een snel antwoord op een aantal vragen die geregeld de VvE besturen en beheerders bereiken

FAQ

Vaak gesteld vragen

Deze antwoorden worden voor uw gemak op deze site vermeld. Deze korte antwoorden zullen soms niet volledig zijn, of een nuance missen. Voor exacte volledige antwoorden, zie de van toepassing zijnde SplitsingsAkte, het Huishoudelijk Reglement of neem s.v.p. kontakt op met uw beheerder of met het relevante VvE bestuur.

Wie betaalt het onderhoud van mijn cv installatie (met de jaarlijkse veiligheidsinspectie)?

Gezien het belang van de veiligheid, is het jaarlijkse onderhoud van uw cv-ketel (niet storingen en reparaties) inbegrepen in uw VvE-bijdrage. De VvE sluit een contract met een installateur die jaarlijkse alle particuliere cv-ketels onderhoudt en nakijkt op de veiligheid, inclusief de aansluiting van het relais van het lucht aan- en af-voer systeem. Het oplossen van storingen,  het verhelpen van reparaties en het extra bijvullen van de installatie  is voor uw eigen rekening.

Ik heb een flat zonder parkeerplaats. Waar laat ik mijn auto?

U kunt proberen een parkeerplaats (‘auto-opstel plaats’)  te kopen in het gebouw, of U kunt betaald parkeren, eventueel via een abonnement bij een parkeer-garage. U kunt geen parkeervergunning voor de openbare weg krijgen van de gemeente Den Haag.

De parkeerplaatsen binnen het Palace gebouw (de ‘auto-opstelplaatsen’) horen niet bij de flats, en hebben een aparte kadastrale inschrijving en een aparte Vereniging van Eigenaren, met een eigen maandelijkse bijdrage. De parkeerplaatsen kunnen los verkocht worden door de huidige eigenaren. Meestal worden parkeerplaatsen echter in combinatie met een woning verkocht.  U kunt in Uw flat een brief in de brievenbussen van uw medebewoners doen om te vragen of iemand zijn parkeerplaats wil verkopen. U kunt op Funda kijken of iemand een parkeerplaats aanbiedt. Uiteraard kunt u altijd bij een makelaar informeren of zij U verder kunnen helpen. Ook kunt u bij de jaarlijkse VvE vergadering bij de rondvraag (of bij de koffie) informeren bij uw medebewoners.

Helaas kunt U als bewoner van een Palaceflat geen aanspraak maken op een parkeervergunning van de gemeente Den Haag. Bij de bouw van de Palace appartementen is afgesproken dat er geen parkeervergunningen worden verstrekt aan de bewoners van deze appartementen – ook al zijn er minder parkeerplaatsen in het Palace gebouw dan appartementen.

U kunt wel een betaald abonnement nemen op een parkeergarage in de omgeving, zoals de Parking Strand (voorheen Parking Scheveningen Bad) van BKS aan de Zwolsestraat 426, of Parkeergarage Boulevard aan de Strandweg 179.

Wie bepaalt de hoogte van de maandelijkse VvE bijdrage?
Deze wordt vastgesteld, uiteraard op basis van de onderhoudskosten en het geplande onderhoud, door de VvE vergadering. Alle eigenaren worden uitgenodigd voor de VvE vergadering en hebben stemrecht.
Ik zie steeds meer mensen met rolkoffertjes in onze flat - terwijl ik heb gehoord dat 'short term stay' niet is toegestaan. En iemand vroeg me pas waar de receptie was, terwijl hij geen tag voor de voordeur had.. Waar meld ik dit?

Korte termijn verhuur zoals AirBNB is inderdaad niet toegestaan in de Palace flats, en hier wordt aktief tegen opgetreden door de VvE besturen, waar nodig via de rechter middels een dwangsom.  In november 2018 heeft de rechter bevestigd dat korte termijn commerciele verhuur niet is toegestaan, en een dwangsom opgelegd aan een VvE lid dat zulke verhuur uitvoerde.

Als U ziet dat een bepaalde woning toch voor dit soort verhuur wordt gebruikt bij JulianaStaete of EmmaStaete, dit graag per direct melden bij de beheerder MVGM, op telefoon 088 – 432 49 45 of email Servicedesk.vve@mvgm.nl .

Het bestuur bij JulianaStaete en EmmaStaete zal vervolgens, via MVGM, optreden tegen deze niet toegestane verhuur. U helpt daarmee onze flat leefbaar en veilig te houden, en helpt daarmee ook om onze  schoonmaak- en onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden.

Hoe kom ik aan een nieuwe tag voor de voordeur?

Tags kunnen door VvE leden, tegen betaling, bij JulianaStaete en EmmaStaete bij MVGM worden aangevraagd. MVGM kan u informeren over de geldende prijs daarvoor. Het daadwerkelijk aanmaken van de tags is voor JulianaStaete en EmmaStaete door MVGM uitbesteed aan de installateur.

Moet ik een opstalverzekering sluiten voor mijn flat?
Alleen als er interieurverbeteringen van meer dan € 20.000,-. aan uw woning zijn aangebracht (door u of door eerdere eigenaars). De opstalverzekering voor het gehele gebouw inclusief uw flat wordt door de VvE geregeld en betaald vanuit de Vve-bijdragen, maar heeft een beperkte dekking voor interieurverbeteringen t.o.v. hoe de flats oorspronkelijk zijn opgeleverd. De opstalverzekering omvat zowel de winkels, de parkeerplaatsen als de appartementen van JulianaStaete, WilhelminaStaete en EmmaStaete.  Eigenaren die in het bezit zijn van luxe keukens, badkamers, dure wand-, plafond- en vloerafwerking e.d. doen er verstandig aan zelf een aanvullende opstal- en/of inboedelverzekering af te sluiten als deze verbetering (t.o.v. de kale flat zoals nieuw opgeleverd bij de bouw) een waarde vertegenwoordigt van meer dan € 20.000,-. De opstalverzekering van de VvE heeft interieurverbeteringen tot tot een maximum van € 20.000,00 per woning meeverzekerd. Een eventuele schade-uitkering van de opstal verzekering loopt via de rekening van de VvE.
Moet ik een inboedelverzekering sluiten voor mijn flat?
Ja, uw inboedel moet u zelf verzekeren, indien u deze verzekerd wilt hebben tegen brand en diefstal en andere schade. De VvE heeft hier geen verzekering voor geregeld, wel is er een opstalverzekering geregeld. Nota bene: De opstalverzekering heeft slechts een beperkte dekking voor interieurverbeteringen, dus mogelijk dient u voor deze interieurverbeteringen ook zelf een verzekering te sluiten.
Ik wil graag mijn stem uitbrengen bij de VvE vergadering, maar ben die avond verhinderd. Hoe doe ik dit?
U kunt een medebewoner, of een bestuurslid, machtigen namens u uw stem uit te brengen. Het formulier hiervoor wordt meegezonden bij de uitnodiging voor de vergadering. Het bestuur verzoekt u om altijd iemand te machtigen als u niet aanwezig kunt zijn, opdat er een voldoende aantal stemmen aanwezig is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, conform de regels in de splitsingsakte. Indien er te weinig stemmen aanwezig zijn in de eerste vergadering, dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten genomen worden en wordt een tweede vergadering uitgeschreven, hetgeen uiteraard ook weer kosten voor de VvE met zich meebrengt. Bij die vergadering geldt geen quorum eis en kunnen wel rechtsgeldige besluiten genomen worden, ook zonder quorum.
Als ik via de 'Muziekregeling Scheveningen' op 088-833 35 55 (24/7 bereikbaar) een melding van geluidsoverlast in de woning doe, veroorzaakt door strand-horeca, hoe lang duurt het voor dit effect heeft?
De Muziek Regeling Scheveningen volgt een handhavingstraject indien een overschrijding van de geluidsnorm wordt gehanteerd. Dit traject, met een procesverhaal en dwangsom, duurt lang, maar heeft wel degelijk effect, zeker als er herhaaldelijk overschrijdingen van de geluidsnorm zijn geconstateerd d.m.v. een meting in de woning.
Wat mag ik op mijn "Auto Opstel Plaats" zetten?
Iedere auto-opstelplaats is bedoeld voor het parkeren van 1 motorvoertuig (zoals een auto of een motor). Fietsen horen in de bergingen te worden gestald.
Waar laat ik mijn grofvuil?

Grofvuil afvoer dient door de bewoners zelf geregeld te worden, via de gemeente Den Haag. Grofvuil dient niet elders in de Palace flats te worden geplaatst. Indien u grofvuil niet zelf kunt wegbrengen, kunt u een afspraak maken om het gratis op te laten halen. Dit kan telefonisch op 14 070 bij de gemeente Den Haag of op www.denhaag.nl/afval.

Ik ervaar woonoverlast, wat doe ik?

Voor geluidsoverlast van de boulevard- en strand-horeca is er de MuziekRegeling Scheveningen, telefoon 088-833 35 55 (24/7 bereikbaar); meer informatie bij ‘6. Omgeving’.

Bij overtreden van het huishoudelijk reglement kunt u de desbetreffende bewoner aanspreken en/of (voor JulianaStaete, EmmaStaete en Auto-Opstelplaatsen) kontakt opnemen met MVGM voor een melding.

De gemeente Den Haag heeft ook een Meld- en Steunpunt Woonoverlast, waar bv. burenconflicten, onveilig voelen rond het portiek, vervuiling, dierenoverlast en illegale kamerverhuur kan worden gemeld: www.denhaag.nl/meldingen/meldingen-wonen/meld-en-steunpunt-woonoverlast

Voor JulianaStaete EmmaStaete en Auto-Opstelplaatsen: Uw VvE documenten (Twinq Portal)

Gebruik uw gebruikersnaam en wachtwoord, zoals aan u verstrekt door uw beheerder

Print Friendly, PDF & Email
Copyright Beach Parasol picture: torky / 123RF Stockfoto